Zbigniew Morsztyn w baroku

Byt jako niebyt

Temat: Jan Andrzej Morsztyn
Morsztyn Jan Andrzej, Morstin, pierwotnie Andrzej Morsztyn (1621-1693), polski poeta. Związany rodzinnie z Lubomirskimi, zawdzięczał im pomoc i poparcie w karierze. Od 1638 studia na uniwersytecie w Lejdzie. Przebywał we Francji ... Francji, gdzie przebywał do końca życia jako hrabia de Châteauvillain. Jeden z czołowych twórców dworskiej poezji barokowej. Podejmował głównie wątki miłosne, towarzyskie i polityczne. Jego najbardziej cenione zbiory poetyckie to: Lutnia ... Poezje Zbigniewa /!/ Morsztyna). Działalność Literacka Morsztyn wykonał dużo tłumaczeń na polski. Do jego najbardziej znanych tłumaczeń należą sielanka Amintas Torquato Tassa, czwarta pieśń poematu Adone Mariniego noszącą tytuł Psyche oraz Cyd Pierre Corneille. Morsztyn za życia właściwie nie był drukowany. Przekłady Psyche i Cyda wyszły pod koniec XVII wieku, gdy ten już nie żył. Dopiero w XIX i XX wieku opublikowane...
Źródło: pgc-cs.eu/showthread.php?t=44665Temat: Filologia polska
18.Twórczość Łukasza Górnickiego BAROK 1.Pojęcie baroku -geneza -periodyzacja epoki (zwróć uwagę na istnienie dwóch sposobów periodyzacji !! ) 2.Pojęcia -manieryzm -marinizm -sonet -sielanka -arkadia 3.Geneza emblematu aż do baroku -rodzaje -emblemat ... Jana Kochanowskiego! 11. Twórczość Zbigniewa Morsztyna 12. Twórczość Jana Andrzeja Morsztyna 13.Twórczość Daniela Naborowskiego (kalwinizm, stoizm) 14.. Twórczość Stanisława Heraklisza Lubomirskiego -plus neostoicyzm u Lubomisrkiego 15. Twórczość Wacława Potockiego 16. Twórczość Wespazjana Kochowskiego 17.Poezja barokowa- wątki i tematy -vanitas -teatry świata -toposy śmierci 18.Topika LUX TENEBRA (światło-ciemność) 19..Mistycyzm hiszpański 20,Medytacja, a poezja –wpływ medytacji ignocjańskiej na poezję 21.Erotyk staropolski 22..Petrarkizm i Antypetrarkizm w poezji polskiej 23.Erotyk pobożny –kwestia recepcji „Piesni nad pieśniami” -topika miłosna w obrebie poezji religijnej 24.Temat sacrum na gruncie erotyki 25.Melancholia w renesansie i baroku 26.Gatunki -palinodia[patrz:Monachomachia] w poezji Kaspra...
Źródło: samorzad.ukw.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=267


Temat: Gombrowicz i Goethe skreśleni - MEN tłumaczy
... dodanie: wybranych fragmentów dzienników Marii Dąbrowskiej, Andrzeja Bobkowskiego i Witolda Gombrowicza, fragmentów esejów Jerzego Stempowskiego, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, dodanie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego i pozostawienie "Lorda Jima" Josepha...
Źródło: peb.pl/showthread.php?t=130517


Temat: Stwórzmy własną listę lektur ;}
... Miłosz – Campo di Fiori - Kazimierz Moczrski – Rozmowy z katem - Tadeusz Borowski – Opowiadania - Zofia Nałkowska – Medaliony PO 1956R. : - Zbigniew Herbert - Tadeusz Konwicki...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=395560


Copyright (c) 2009 Byt jako niebyt | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.